7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet)

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
75 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet)

I kontogrupp 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet)

Konto 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) är ett konto för personalkostnader. Kontot 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) ↑ Ökar ↓ Minskar