Debet

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Debet är den ena sidan av ett konto, den andra sidan heter kredit. Vid manuell bokföring är debet den vänstra sidan av ett så kallat T-konto, vid maskinell bokföring betecknas debet ofta med "+" medan kredit betecknas med "-".

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar
2 Eget kapital och skulder (balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar
3 Intäkter (resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar
4–7 Kostnader (resultatkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Att debitera innebär att i dubbel bokföring föra in en transaktion på debetsidan av ett konto.

  • Att debitera ett skuldkonto/eget kapital innebär att skulderna / egna kapitalet minskar.
  • Att debitera ett tillgångskonto innebär att tillgångarna ökar.
  • Att debitera ett intäktskonto innebär att intäkterna minskar.
  • Att debitera ett kostnadskonto innebär att kostnaderna ökar.

Den övergripande principen är att debet är den "aktiva" aspekten av en finansiell transaktion som handlar om hur pengarna används, medan kredit är den "passiva" aspekten som handlar om varifrån pengarna kommer.