2898 Outtagen vinstutdelning

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
28 Outtagen vinstutdelning

I kontogrupp 2898 Outtagen vinstutdelning hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2898 Outtagen vinstutdelning[redigera]

Konto 2898 Outtagen vinstutdelning är ett skuldkonto. Kontot 2898 Outtagen vinstutdelning hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2898 Outtagen vinstutdelning ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2898 Outtagen vinstutdelning hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2898 Outtagen vinstutdelning ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
28 Övriga kortfristiga skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2898 Outtagen vinstutdelning ↓ Minskar ↑ Ökar