3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
39 Övriga momspliktiga hyresintäkter

I kontogrupp 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter[redigera]

Konto 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter är ett intäktskonto. Kontot 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
39 Övriga rörelseintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar