4000 Inköp av varor från Sverige

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
40 Inköp av varor från Sverige

I kontogrupp 4000 Inköp av varor från Sverige hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4000 Inköp av varor från Sverige[redigera]

Konto 4000 Inköp av varor från Sverige är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4000 Inköp av varor från Sverige hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4000 Inköp av varor från Sverige ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4000 Inköp av varor från Sverige hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4000 Inköp av varor från Sverige ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
40 Inköp av varor och material ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4000 Inköp av varor från Sverige ↑ Ökar ↓ Minskar