4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms"

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
44 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms"

I kontogrupp 4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms"[redigera]

Konto 4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
44 Inköp av varor och material ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms" ↑ Ökar ↓ Minskar