7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
75 Gruppolycksfallsförsäkringspremier

I kontogrupp 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier[redigera]

Konto 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier är ett konto för personalkostnader. Kontot 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar