7589 Övriga gruppförsäkringspremier

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
75 Övriga gruppförsäkringspremier

I kontogrupp 7589 Övriga gruppförsäkringspremier hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7589 Övriga gruppförsäkringspremier[redigera]

Konto 7589 Övriga gruppförsäkringspremier är ett konto för personalkostnader. Kontot 7589 Övriga gruppförsäkringspremier hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7589 Övriga gruppförsäkringspremier ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7589 Övriga gruppförsäkringspremier hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7589 Övriga gruppförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7589 Övriga gruppförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar