Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 1 och nummer 50.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Main Page‏‎ (10 augusti 2011 kl. 17.57)
 2. Konteringsexempel‏‎ (29 september 2015 kl. 22.16)
 3. Debet‏‎ (29 september 2015 kl. 22.18)
 4. Kredit‏‎ (29 september 2015 kl. 22.21)
 5. Transaktion‏‎ (29 september 2015 kl. 22.24)
 6. Kassa‏‎ (16 oktober 2015 kl. 00.49)
 7. Eget kapital och skulder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 22.46)
 8. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.24)
 9. 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.25)
 10. 2180 Obeskattade intäkter‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.52)
 11. 512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.53)
 12. 641 Debiterad ingående moms‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.54)
 13. 751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.55)
 14. 4 "Utgifter/kostnader för varor, material‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
 15. 48 (Fri kontogrupp)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
 16. 251 Korttidshyra av datorer‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
 17. 5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
 18. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 19. 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 20. 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 21. 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 22. 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 23. 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
 24. 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument‏‎ (20 oktober 2015 kl. 01.01)
 25. 1 Tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.05)
 26. 10 Immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 27. 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 28. 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 29. 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 30. 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 31. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 32. 1020 Koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 33. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 34. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 35. 1030 Patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 36. 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 37. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
 38. 1040 Licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 39. 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 40. 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 41. 1050 Varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 42. 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 43. 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 44. 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 45. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 46. 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 47. 1070 Goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 48. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 49. 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
 50. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)