1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
10 Immateriella anläggningstillgångar

I kontogrupp 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill[redigera]

Konto 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill är ett tillgångskonto. Kontot 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
10 Immateriella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill ↑ Ökar ↓ Minskar