1710 Förutbetalda hyreskostnader

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I kontogrupp 1710 Förutbetalda hyreskostnader hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1710 Förutbetalda hyreskostnader[redigera]

Konto 1710 Förutbetalda hyreskostnader är ett tillgångskonto. Kontot 1710 Förutbetalda hyreskostnader hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1710 Förutbetalda hyreskostnader ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1710 Förutbetalda hyreskostnader hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1710 Förutbetalda hyreskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1710 Förutbetalda hyreskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar