2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
24 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
I kontogrupp 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt är ett skuldkonto. Kontot 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt ↓ Minskar ↑ Ökar