2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
26 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
I kontogrupp 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

Konto 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet är ett skuldkonto. Kontot 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
26 Moms och särskilda punktskatter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet ↓ Minskar ↑ Ökar