2897 Mottagna depositioner, kortfristiga

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
28 Mottagna depositioner, kortfristiga
I kontogrupp 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2897 Mottagna depositioner, kortfristiga

Konto 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga är ett skuldkonto. Kontot 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2897 Mottagna depositioner, kortfristiga hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
28 Övriga kortfristiga skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga ↓ Minskar ↑ Ökar