2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
29 Beräknad upplupen särskild löneskatt
I kontogrupp 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt

Konto 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt är ett skuldkonto. Kontot 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt ↓ Minskar ↑ Ökar