2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
29 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
I kontogrupp 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost

Konto 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost är ett skuldkonto. Kontot 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost ↓ Minskar ↑ Ökar