3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
30 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
I kontogrupp 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms

Konto 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms är ett intäktskonto. Kontot 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
30 Huvudintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms ↓ Minskar ↑ Ökar