3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
32 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms

I kontogrupp 3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms[redigera]

Konto 3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms är ett intäktskonto. Kontot 3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
32 Huvudintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms ↓ Minskar ↑ Ökar