3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
39 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

I kontogrupp 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär[redigera]

Konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär är ett intäktskonto. Kontot 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
39 Övriga rörelseintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ↓ Minskar ↑ Ökar