4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
44 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %

I kontogrupp 4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %[redigera]

Konto 4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
44 Inköp av varor och material ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % ↑ Ökar ↓ Minskar