4733 Erhållet aktivitetsstöd

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
47 Erhållet aktivitetsstöd
I kontogrupp 4733 Erhållet aktivitetsstöd hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4733 Erhållet aktivitetsstöd

Konto 4733 Erhållet aktivitetsstöd är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4733 Erhållet aktivitetsstöd hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4733 Erhållet aktivitetsstöd ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4733 Erhållet aktivitetsstöd hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4733 Erhållet aktivitetsstöd ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
47 Reduktion av inköpspriser ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4733 Erhållet aktivitetsstöd ↑ Ökar ↓ Minskar