4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
49 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
I kontogrupp 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg

Konto 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg ↑ Ökar ↓ Minskar