4987 Nedskrivning av värdepapper

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
49 Nedskrivning av värdepapper

I kontogrupp 4987 Nedskrivning av värdepapper hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4987 Nedskrivning av värdepapper[redigera]

Konto 4987 Nedskrivning av värdepapper är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4987 Nedskrivning av värdepapper hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4987 Nedskrivning av värdepapper ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4987 Nedskrivning av värdepapper hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4987 Nedskrivning av värdepapper ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4987 Nedskrivning av värdepapper ↑ Ökar ↓ Minskar