5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
5 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
52 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)

I kontogrupp 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)[redigera]

Konto 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 5.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
52 Hyra av anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar