5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
5 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
57 Frakter och transporter (gruppkonto)
I kontogrupp 5700 Frakter och transporter (gruppkonto) hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

Konto 5700 Frakter och transporter (gruppkonto) är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5700 Frakter och transporter (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 5.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 5700 Frakter och transporter (gruppkonto) ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.5700 Frakter och transporter (gruppkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
57 Frakter och transporter ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar