65 Övriga externa tjänster

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
65 Övriga externa tjänster
I kontogrupp 65 Övriga externa tjänster hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.