7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
72 Bruttolöneavdrag, företagsledare

I kontogrupp 7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare[redigera]

Konto 7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare är ett konto för personalkostnader. Kontot 7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
72 Löner till tjänstemän och företagsledare ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare ↑ Ökar ↓ Minskar