7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
73 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
I kontogrupp 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige

Konto 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige är ett konto för personalkostnader. Kontot 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
73 Kostnadsersättningar och förmåner ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige ↑ Ökar ↓ Minskar