7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
73 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
I kontogrupp 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder

Konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder är ett konto för personalkostnader. Kontot 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
73 Kostnadsersättningar och förmåner ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder ↑ Ökar ↓ Minskar