7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
75 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar

I kontogrupp 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar[redigera]

Konto 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar är ett konto för personalkostnader. Kontot 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar ↑ Ökar ↓ Minskar