82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
I kontogrupp 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.